Main content

Общи условия за продажба

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

ЗА УЕБСАЙТА WWW.LANCOME.BG

В сила от 07.06.2022.

Настоящите общи условия за продажба и договорните отношения между Lancome и Купувача се уреждат от законите на България. В случай на спор страните ще се стремят да постигнат извънсъдебно споразумение преди започване на съдебни действия.

ПРАВНО ИЗВЕСТИЕ

URL: www.lancome.bg

Публикувано от: Л'Ореал България ЕООД, със седалище „Никола Вапцаров”

 55, 1407, София, България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 175041752, с регистриран капитал от 200 000,00 лева, действащо за и от името на своята марка Lancome.

Идентификационен номер по ДДС: BG175041752

Обслужване на клиенти: +359 2 492 59 41 (*Обаждането се таксува според тарифната политика на съответния оператор.)

За контакт - електронна поща: [email protected]

Ръководител на издателската дейност (Directeur de la publication): Ваня Панайотова

Поддръжка на сайта: Salesforce.com France S.A.S., регистрирана в Париж с фирмен номер: 483 993 226 RCS Paris, седалище: 3 Avenue Octave Gréard 75007 Париж - Франция, емитиран акционерен капитал: 37 000 евро, регистрационен номер по ДДС FR76483993226

Добре дошли на уебсайта www.lancome.bg („Уебсайтът”).

Моля, прочетете внимателно настоящите общи условия за продажба („ОУП”), както и Условията за ползване на Уебсайта (достъпни тук) и Политиката за поверителност (достъпна тук), които уреждат Вашата дейност по разглеждане на Уебсайта и нашите отношения с Вас, ако поръчате продукти и/или свързани услуги („Продуктите”) чрез Уебсайта.

Както е използвано в настоящите ОУП, „Вие” или „Купувач” означава лицето, което разглежда Уебсайта и/или поръчва каквито и да било Продукти чрез него; „Ние” или „Продавач” означава дружеството, посочено в правното известие по-горе; Купувачът и Продавачът са наричани по-нататък „Страни” заедно и „Страна” - поотделно.

Всяка поръчка на Продукт, предлаган чрез Уебсайта, изисква от Вас да потвърдите и изрично да се съгласите с настоящите ОУП, като поставите отметка в специалното поле по време на процеса на поръчка.

Настоящите ОУП изключват прилагането на всички други условия за продажба, независимо дали са приложими за продажба чрез обекти за продажба на дребно или други канали за дистрибуция или маркетинг.

В съответствие с приложимите закони и разпоредби с настоящото се уточнява, че потвърждаването на поръчка за покупка, както е посочено в настоящите ОУП, се квалифицира като електронен договор между Страните и валидно доказателство между Страните за цялата поръчка и всички дължими и платими суми по нея.

 
   

 

1.         УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА

Всички Продукти, предлагани чрез Уебсайта, са предназначени изключително за физически лица, които (i) са пълнолетни (или, ако са непълнолетни, надлежно упълномощени от законния си представител да направят поръчка чрез Уебсайта); и (ii) притежават пълна правоспособност да правят поръчки чрез Уебсайта. С настоящото си запазваме правото да изискваме от Вас периодично да предоставяте документ за самоличност, удостоверяващ Вашето пълнолетие и/или упълномощаването от споменатия законен представител. Запазваме си правото да не отговорим на поръчка и/или да изключим от нашата база данни с клиенти/потенциални всеки Купувач, който не изпълни такова искане или не отговаря на изискванията по този раздел.

С настоящото се уточнява, че сумата на всяка поръчка, платима в брой, не може да надвишава 4 000,00 лв. Освен това се уточнява, че всеки даден Купувач може да поръча само до максимум 5 (five пет) еднакви продукта на поръчка. 

 1. ПРОДУКТИ - ЦЕНИ

а)         Продукти

Продуктите, предлагани за продажба чрез Уебсайта, са тези, които са показани на Уебсайта на датата, на която Купувачът разглежда Уебсайта.

С настоящото Купувача се уведомява, че всички снимки и език, използвани за илюстриране на Продуктите, могат да се променят с течение на времето.

If the prices or other details regarding the products / promotions have been displayed incorrectly due to a technical error on the Website, the Seller reserves the right to refuse the order and cancel the delivery of that product, and notify the Purchaser by phone or e-mail about that matter, as soon as possible, but not later than the Seller’s order confirmation email. Ако цените или друга информация относно продуктите/промоциите са били показани неправилно на Уебсайта поради техническа грешка, Продавачът си запазва правото да откаже поръчката и да анулира доставката на този продукт, както и да уведоми Купувача по телефона или по имейл в тази връзка във възможно най-кратък срок, но не по-късно от имейла за потвърждение на поръчката на Продавача.

а)         Липса на продукт

Ако даден Продукт не е наличен, Вие ще бъдете информирани за тази липса:

-           по време на процеса на поръчка: ще се покаже известие, че желаният Продукт е временно неналичен; или

-           след потвърждаване на поръчката и преди доставката - по имейл.

Ако поръчката е била предварително потвърдена от Купувача, той/тя ще бъде информиран/а за възможността да (i) получи доставка само на част от поръчката си без Продукт(и), който може да не е наличен на датата на поръчката; или (ii) да отмени цялата си поръчка.

След това, в рамките на 48 (четиридесет и осем) работни часа (без почивните и празничните дни) след получаването на информационния имейл от Продавача, съгласно предложената от Продавача процедура, Купувачът трябва да потвърди, че избира:

-           анулиране на цялата поръчка; или

-           доставка на част от поръчката при такива специфични условия за доставка, каквито продавачът може да е посочил.

След изтичането на посочения четиридесет и осем (48)-часов период, при липса на искане, изпратено от Купувача до Продавача съгласно процедурата, предложена от Продавача, частичната поръчка се изпраща и доставя на Купувача по стандартната цена за доставка, посочена в таблицата в раздел „Цени” по-долу. След това цената на поръчката се начислява на Купувача, като се приспадне цената на недостъпния(те) продукт(и). Ако цената е била изплатена изцяло директно при поръчката на Купувача, Продавачът възстановява на Купувача частта от цената, свързана с неналичния(те) Продукт(и), в рамките на максимален срок от четиринадесет (14) дни след уведомлението на Продавача до Купувача за неналичността, а изплатената сума се възстановява по банковата сметка, предоставена от Купувача.

Ако Купувачът поиска анулиране на цялата си поръчка, цената на поръчката не се инкасира.

Ако плащането на Купувача е било инкасирано в пълен размер директно при поръчката, Продавачът възстановява на Купувача платената сума в рамките на максимален срок от четиринадесет (14) дни след получаване на искането на Купувача за анулиране на поръчката,

и платената сума се възстановява по банковата сметка, предоставена от Купувача.

б)         Цени

Цените са в български лева (лв). В тях са включени всички отстъпки и ДДС, приложими към датата на поръчката. Всяка промяна в приложимите ставки на ДДС се отразява върху цените на Продуктите.

Цените, посочени по-долу, не включват никакви разходи за обработка или доставка, които се уточняват преди потвърждаването на поръчката и се начисляват като допълнителни разходи. Тези разходи се начисляват за всяка поръчка в размерите, посочени в таблицата по-долу:

ВИД НА ДОСТАВКАТА

ТАКСА ЗА ПОРЪЧКА

стандартна

 • за поръчки на стойност над 100,00 лв. доставката е безплатна

стандартна

 • за поръчки под 100,00 лв. доставката се заплаща по 6,00 лв. на поръчка (с Econt)
 • за поръчки под 100,00 лв. доставката се заплаща по 4,50 лв. на поръчка (със Speedy)

За да се отстрани всяко съмнение, доставката е безплатна:

 • за поръчки на стойност над 100,00 лв., в случай че сте избрали Econt за превозвач;
 • за поръчки на стойност над 100,00 лв., в случай че сте избрали Speedy за превозвач.

С настоящото се уточнява, че всички промоции, които могат да бъдат предоставени като ваучери за отстъпка, са валидни за определен период на валидност и не се натрупват с други оферти за отстъпка, което не се отнася за промоциите „подарък с покупка”.

Продавачът си запазва правото периодично да променя цените, при условие обаче, че Продуктите се таксуват въз основа на ценовата листа, приложима при регистриране на поръчката.

в)         Оценки и коментари на потребителите

Имате право да оценявате и препоръчвате всеки Продукт. Можете също така да преглеждате оценките и препоръките на други потребители. Оценките и препоръките, посочени за всеки Продукт, отразяват средните оценки и препоръки, дадени от потребителите, които са отговорили на всеки въпрос, под съответната им лична отговорност. Посочените рейтинги и препоръки по никакъв начин не са договорно обвързващи за Продавача.

Звездичките, посочени на Уебсайта до всеки Продукт, отразяват средните оценки във всеки един момент, присъдени от лицата, които са изразили мнението си за този Продукт чрез нашия Уебсайт, и следователно могат да варират ежедневно.

 

 1.     ЗАПАЗВАНЕ И ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА

  а)      Условия на поръчка

За да направи поръчка, Купувачът първо трябва да влезе в Уебсайта.

След това Купувачът може да прегледа различните Продукти, предлагани за продажба на датата, на която разглежда Уебсайта, и да избере своите Продукти, като (i) прегледа различните категории Продукти; или (ii) въведе директно името на Продукта в търсачката; или (iii) кликне върху страница в картата на Уебсайта в долната част на всяка страница и по този начин получи достъп до пълната гама от Продукти.

Докато разглежда Уебсайта, Купувачът може, ако желае, да направи поръчка, като просто кликне върху специалния бутон за добавяне на Продукт в количката за пазаруване.

След като това бъде направено, Купувачът ще види броя на Продуктите в количката си. С настоящото се уточнява, че съдържанието на количката за пазаруване може да бъде обект на времетраене на сесията.

След това Купувачът може да продължи да разглежда или да кликне върху своята количка за пазаруване, за да види съдържанието на количката, показано на екрана, с всички поръчани продукти, включително основните характеристики на всеки Продукт, общата сума на поръчката, данните за фактуриране и доставка, периода на доставка, разходите и всички приложими ограничения за доставка, както и правата и правните гаранции, с които разполага Купувачът.

Купувачът може да се върне, да допълни, да промени или да отмени поръчката, докато не я потвърди окончателно. Ако купувачът иска да избере още продукт(и), той може да продължи да разглежда уебсайта, като се увери, че избраният(ите) продукт(и) ще бъде(ат) надлежно съхранен(и) в количката му за пазаруване.

Когато приключи с избора на Продуктите, Купувачът може да ги поръча, като потвърди поръчката с натискане на специалния бутон. След това се показва нова страница, която изисква от Купувача да:

-               да въведе своето потребителско име (имейл адрес) и парола, ако Купувачът вече е регистриран на Уебсайта; или

-               ако купувачът не е регистриран на уебсайта, той може да избере една от двете възможности: (i) да се регистрира преди покупката или (ii) да направи покупка като гост, без регистрация. Във всеки от посочените случаи от Купувача ще бъде поискано да попълни точно формуляр за събиране на лични данни, като въведе информация в задължителните полета и телефонен номер and Telephone Number;

Купувачът се съгласява да попълни предоставения формуляр добросъвестно. Купувачът потвърждава, че данните, разкрити на Продавача и съхранявани в ИТ системите на Продавача или неговите подизпълнители, са верни и представляват валидно доказателство за неговата/нейната самоличност. С настоящото се уточнява, че посочените лични данни се уреждат от Политиката за поверителност, достъпна тук.

След като провери съдържанието на своята поръчка, Купувачът ще бъде помолен да:

-               да кликне върху специалния бутон за достъп до плащането на поръчката си, съгласно условията, определени в настоящите ОУП; или

-               да кликне върху предназначения за целта бутон, за да промени количката си и/или личната си информация за контакт.

Преди да кликне върху специалния бутон за достъп до плащането на поръчката си, от купувача се изисква, първо, да прочете настоящите ОУП и, второ, да потвърди, че е съгласен с тях, като извърши действието за потвърждаване на приемането, изисквано на уебсайта (напр. да постави отметка в квадратче).

След като купувачът потвърди, че приема тези ОУП, се отваря специална уебстраница за плащане на поръчката. Всички поръчки по настоящия документ носят задължението за плащане, което означава, че подаването на поръчка изисква от Купувача да извърши плащане.

След това Купувачът трябва да извърши плащането на своята поръчка съгласно условията, определени в настоящите ОУП.

С настоящото се уточнява, че при избор на плащане с кредитна карта съгласно раздел 4 по-долу, Купувачът автоматично се свързва със сървъра за електронни пари на доставчика на платежни услуги. Сървърът на доставчика на разплащателни услуги е защитен чрез процес на криптиране SSL (защитен гнездови слой), чиято цел е да защити по възможно най-ефективен начин всички данни, свързани с методите на плащане, и да гарантира, че банковите данни на купувача няма да преминат по никакъв начин през ИТ системата на продавача. Поради това Продавачът не поема никаква отговорност.

Компютърните записи на Продавача или други записани данни представляват валидно доказателство за всички транзакции, извършени между Продавача и Купувача.

б)  Order being processed and order confirmation Обработка и потвърждаване на поръчка

Order being processed Обработка на поръчка

Upon validation of the related payment, the confirmation that the order is being processed, as well as printable and downloadable version of Purchaser’s order recap shall be displayed, including, without limitation, the order’s reference. След проверка на съответното плащане, се показва потвърждението, че поръчката се обработва, както и версията за Купувача за отпечатване и изтегляне на обобщението на поръчката, включително, но без ограничение, препратката към поръчката.

An email confirming that the order is being processed shall be sent promptly by Seller to the email address provided by Purchaser, including, without limitation, the following information:

Имейл, потвърждаващ, че поръчката се обработва, се изпраща незабавно от Продавача на имейл адреса, предоставен от Купувача, като се включва, без ограничение, следната информация:

-    самоличност на Продавача и данни за контакт;

-    референция на поръчката, както е регистрирана при подаване на поръчката;

-    резюме на поръчката и основните характеристики на Продуктите;

-    общата сума на поръчката с включен данък;

-    правата и правните гаранции, с които разполага Купувачът;

-    потвърждение за плащане;

-    настоящите Общи условия за продажба;

Продавачът запазва правото си на собственост върху поръчания(ите) продукт(и) до пълното изплащане на цената и всички допълнителни разходи, включително разходите за доставка, от страна на Продавача. В случай на просрочване на плащането Купувачът се съгласява да върне за своя сметка получените Продукти на Продавача при поискване.

С цел предпазване на Продавача от злоупотреби от страна на измамници и в случай че Продавачът или доставчикът на онлайн платежни услуги подозират, че дадена поръчка е измамна, те си запазват правото да поискат от Купувача (преди обработката на поръчката) да предостави допълнителни документални доказателства (включително лична карта на Купувача), за да проверят дали тя е фалшива или не.

Ако Купувачът не отговори в рамките на петнадесет (15) дни след искането на Продавача или доставчика на онлайн платежни услуги, поръчката се анулира и Продавачът не инкасира плащане. Ако плащането за поръчката вече е извършено, Продавачът го възстановява в рамките на четиринадесет (14) дни след изтичането на горепосочения срок, on the bank account number indicated  на номера на банковата сметка, посочен от Купувача.

Order confirmation Потвърждаване на поръчка

The sale and purchase agreement shall be deemed concluded only upon Seller’s confirmation of the order, which the Seller shall send via email, without undue delay after payment, along with the invoice.  Договорът за покупко-продажба се счита за сключен само след потвърждение на поръчката от страна на Продавача, което Продавачът изпраща по имейл без ненужно забавяне след плащането, заедно с фактурата.

в)   Доказателство за поръчка

С настоящото между Продавача и Купувача се постига изрично съгласие, че имейлите представляват валидно доказателство в отношенията между страните, както и всички автоматични системи за регистриране, използвани на уебсайта, по-специално по отношение на вида и датата на поръчката.

Купувачът може да получи достъп, когато това е приложимо съгласно обичайните правила на закона, до електронния договор между Купувача и Продавача, след като се свърже с отдел „Обслужване на клиенти” тук и предостави цялата необходима за тази цел информация, включително номера на поръчката и своите данни за контакт.

4.   ПЛАЩАНЕ

За момент на подаване на поръчката, се счита момента, в който Продавачът дебитира сумата по поръчката.

Сумата, дължима от Купувача, е сумата, посочена в потвърждението на поръчката, както е показано на специалната уебстраница и впоследствие изпратено по електронна поща от Продавача на Купувача.

При потвърждаване на поръчката, както е посочено по-горе, на купувача се предлага избор от различни варианти на плащане.

Плащането може да се извърши:

- при подаване на поръчката, по интернет, с кредитна карта (Visa Online, Visa Electron, Maestro / Maestro International, Amex, MasterCard), Apple Pay.

Поръчката няма да бъде одобрена от Продавача, освен ако и докато (i) Купувачът не се съгласи с ОУП; (ii) валидността на плащането не бъде проверено и потвърдено; и (iii) на Купувача не бъде изпратено потвърждение за приемане на поръчката.

Във всеки случай Продавачът си запазва правото да откаже всяка поръчка или доставка в случай на (i) превишаване на някой от праговете, посочени в раздел „Условия за покупка“ на настоящия документ; (ii) съществуващ спор с Купувача; (iii) неизпълнение на плащане на цялата или част от поръчката от страна на Купувача; (iv) отказ на разрешение за плащане с кредитна карта от страна на банкови институции; (v) неизпълнение на плащане или частично плащане; (vi) technical error on the Website, which causes incorrect display of the prices or other details about the product, until order confirmation. техническа грешка на Уебсайта, която води до неправилно показване на цените или друга информация за продукта, до потвърждение на поръчката.

 1. ДОСТАВКА И ПОЛУЧАВАНЕ

а)         Условия за доставка

Когато поръчката е готова, тя се изпраща на пощенския адрес, въведен от Купувача в неговата/нейната поръчка.

Продуктите се изпращат по пощата или чрез доставчик на специални услуги (в зависимост от случая и/или според избраните възможности за доставка) (наричан по-долу „Превозвач“).

С настоящото Купувачът се уведомява, that the delivery will be performed on the basis of the selected Carrier’s business policy. че доставката ще се извърши въз основа на фирмената политиката на избрания Превозвач.

 б)        Период на доставка

С настоящото се уточнява, че дадена поръчка не се изпраща, докато не бъде надлежно обработена.

Когато поръчката е обработена, съответните Продукти се изпращат и доставят от Превозвача в рамките на посочените по-долу срокове:

-максимум 7 работни дни;

Работни дни означава всички дни, различни от почивните дни и националните празници.

Поръчката във всички случаи трябва да бъде изпълнена за максимален срок от тридесет (30) дни след деня, следващ датата, на която купувачът е потвърдил своята поръчка, при условие че цената е платена изцяло и са спазени условията за покупка, както са определени в раздел „Условия за покупка“ на настоящите ОУП.

При липса на доставка в посочения срок Купувачът има право да анулира поръчката си съгласно условията, определени в раздел „Закъсняла доставка” по-долу.

в)         Закъсняла доставка

В случай на закъсняла доставка (т.е. след посочения срок за доставка или, когато няма такъв, след максималния срок за доставка от тридесет (30) дни след потвърждаването на поръчката), Купувачът трябва незабавно да уведоми Продавача за това закъснение по електронна поща, като кликне тук, така че Продавачът да може да направи запитване до Превозвача.

Ако поръчката бъде получена по време на посочените запитвания, тя незабавно се пренасочва към мястото на доставка, посочено в поръчката. Ако обаче загубата на поръчката се потвърди след посочените запитвания, Продавачът за своя сметка изпраща отново Продукта(ите) на Купувача или, ако е трайно недостъпен, възстановява всички суми, платени от Купувача (включително разходите за доставка), като тези суми се възстановяват по банковата сметка, предоставена от Купувача.

Във всеки случай, в случай на забавяне на доставката, надхвърлящо десет (10) работни дни след изпращането на имейл до Купувача, с който се уведомява за забавянето, различно от това, което се дължи на непреодолима сила, Купувачът има възможност да анулира поръчката си, като уведоми Обслужване на клиенти, като кликне тук.

Ако Купувачът се възползва от тази възможност съгласно условията, посочени в настоящия раздел 5.в, цената на поръчката не се инкасира от Продавача.

Ако плащането за поръчката вече е било инкасирано, Продавачът ще възстанови всички суми, платени от Купувача (включително разходите за доставка), to the bank account provided by the на банковата сметка, предоставена от Купувача, в рамките на четиринадесет (14) дни след получаване на уведомлението за анулиране, с изключение на всякаква друга форма на обезщетение.

г)         Получаване

Доставката се счита за изпълнена в момента, в който Превозвачът предостави Продукта(ите) на разположение на Купувача или на трето лице, посочено от Купувача. Отговорност на Купувача е да провери съответствието и целостта на доставения(ите) Продукт(и) веднага след получаването.

Всяко неизпълнение/съмнение, установено в момента на доставката (включително всяка закъсняла доставка, липсващ или повреден Продукт), трябва да бъде напълно и точно отбелязано от Купувача в известието за доставка, издадена от Превозвача при предоставянето на Продуктите и/или потвърдена с препоръчано писмо до Превозвача в рамките на осем (8) дни след получаването на поръчката.

За всички такива резерви едновременно и незабавно се уведомява Обслужване на клиенти на Продавача тук, като се прилага копие от рекламацията, изпратена до Превозвача.

6.         ПРАВНИ ГАРАНЦИИ

а)         Описание на правните гаранции

Съгласно приложимото законодателство Продавачът е длъжен да достави даден Продукт в съгласно поръчката, направена от Купувача, и носи отговорност за всяка липса на съответствие, която може да съществува при доставката му.

В тази връзка, за целите на съответствието по договора, даден Продукт трябва:

1° да бъде подходящ за употребата, която обикновено може да се очаква от подобен Продукт, и когато е приложимо:

-    да съответства на описанието, дадено от Продавача, и да има същите качества като тези, показани на Купувача в мостра или модел;

-    да има качествата, които всеки Купувач може законно да очаква въз основа на публичните изявления, направени от Продавача, производителя или фабриканта или техен представител, включително всяка реклама или етикетиране; или

2° да отговаря на такива специфични характеристики, каквито могат да бъдат определени по взаимно съгласие между Страните, или да е подходящ за всякаква специфична употреба, каквато може да бъде търсена от Купувача и оповестена на Продавача и приета от него.

б)         Как да процедираме

Ако доставените Продукти не съответстват на поръчаните от Купувача Продукти или ако имат скрити дефекти, Купувачът трябва да изпрати имейл до отдел „Обслужване на клиенти” на Продавача, като кликне тук, за да уведоми за липсата на съответствие или скритите дефекти на Продукта(ите).

Отделът за обслужване на клиенти на Продавача потвърждава получаването на искането на Купувача и потвърждава процедурата, която трябва да се следва. След получаване на инструкции от отдела за обслужване на клиенти на Продавача, Купувачът трябва да върне Продуктите, които не отговарят на изискванията или имат скрити дефекти, на Продавача на посочения по-долу адрес:

Inout/Pactic/Frogman ID 27088A
Западна Промишлена Зона, бул. 3-ти март 44
7000 Русе, България

със задължителното посочване, върху копието на фактурата, на продуктите, които трябва да бъдат върнати.

Такъв(такива) Продукт(и) трябва да бъде(т) (i) върнат(и) пълен(и), неизползван(и), в неговата(ите) непокътната(и) оригинална(и) опаковка(и); и (ii) доколкото е възможно, с неговата(ите) оригинална(и) опаковка(и) и ваучер за връщане, както и копие от фактурата.

Също така, Продавачът няма да приема навло за пратките. Всички рискове, свързани с върнатия(ите) Продукт(и), се поемат от Купувача.

При получаване на Продукта(ите), за който(ито) се твърди, че не съответства(т) или има(т) скрити дефекти, Продавачът трябва да провери Продукта(ите), за да установи съответствието или несъответствието му(им). По същия начин Продавачът може да извърши тест за качество на Продукта(ите), върнат от Купувача, за да провери дали върнатият(ите) Продукт(и) е(са) всъщност оригинален(и) Продукт(и). С настоящото се договаря, че посочените проверки се извършват възможно най-бързо и в рамките на максимален срок от 30 (тридесет) календарни дни.

в)  Съдържание на правните гаранции

 
   

 

Ако несъответствието на Продукта(ите) бъде потвърдено или бъде установен скрит дефект:

Купувачът има възможност да получи Продукта да ремонтиран или заменен. В тази връзка Купувачът има (i) право да предприеме действия в срок от две (2) години след доставката на Продукта; и (ii) е освободен от задължението да доказва наличието на несъответствие на Продукта в срок от шест (6) месеца след доставката на Продукта.

 1.   ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 1.   Уведомление за отказ до Продавача

Купувачът има право на отказ, което може да упражни в срок от fourteen четиринадесет (14) дни, без да е длъжен да посочва причина или да плаща неустойка, при условие че поема всички разходи по връщането. Посоченият срок за отказ изтича fourteen четиринадесет (14) дни след деня, в който купувачът или трето лице, което той може да посочи, различно от Превозвача, влезе във физическо владение на продуктите.

In accordance with the applicable legislation on consumer protection, the right of withdrawal does not apply to products the Purchaser opened, i.e. when the protective cellophane has been removed from the product box, i.e. when the protective label has been removed (when the product is not in the box or the box does not have protective cellophane). We do not accept such refunds due to health and/or hygiene reasons. В съответствие с приложимото законодателство за защита на потребителите правото на отказ не се прилага за продукти, които Купувачът е отворил, т.е. когато защитният целофан е бил изваден от кутията на продукта, т.е. когато защитният етикет е премахнат (когато продуктът не е в кутията или в кутията няма защитен целофан). Ние не приемаме такова възстановяване поради здравни и/или хигиенни причини.

In case of products received as a gift along with the purchased product (gift with purchase), or in case of several products packed in a box and sold as a bundle, these products (and gifts) in terms of the right to withdrawal are deemed as a whole. In order to remove any doubts, in these situations, the Seller shall not accept the withdrawal only with respect to one or some of the products from the bundle, or from the product and not the gift with purchase (and vice versa), but the right of withdrawal, and thus the right to return may apply only to both the product and the gift received with that purchase, i.e., to the entire bundle of products. В случай на продукти, получени като подарък заедно със закупения продукт (подарък при покупка), или в случай на няколко продукта, опаковани в кутия и продадени като пакет, продуктите (и подаръците) се приемат като едно цяло по отношение на правото на отказ. За да се изключи всяко съмнение, в тези ситуации Продавачът не приема отказ само по отношение на един или някои от продуктите от пакета, или по отношение на продукта, но не и на подаръка при покупка (и обратното), а правото на отказ и съответно правото на връщане може да се прилага само за продукта и подаръка, получени с покупката, взети заедно т.е. за целия пакет продукти.

                                                               

Ако Купувачът е поръчал няколко Продукта в една поръчка или ако Продуктите са доставени на няколко части, срокът за отказ не започва да тече, освен ако и докато Купувачът или трето лице, което той/тя може да посочи, различно от Превозвача, не влезе във физическо владение на последния Продукт или последната част от доставката.

Купувачът трябва да упражни правото си на отказ, като уведоми Продавача за този отказ, като използва всяко недвусмислено изявление по време на посочения срок за отказ, включително:

(i) по пощата на следния адрес: Л'Ореал България ЕООД, Никола Вапцаров 55, 1407, София, България.

(ii) по електронна поща на следния адрес: [email protected].

По свой избор купувачът може също така да попълни и изпрати формуляра за отказ от договора, който може да бъде изтеглен от тук и/или изпратен онлайн – чрез имейл адрес [email protected], или офлайн на адрес Л'Ореал България ЕООД, Никола Вапцаров 55, 1407, София, България. В такъв случай, след като получи посочения формуляр, Продавачът ще потвърди получаването на това искане чрез изпращане на електронно съобщение.

Срокът за отказ се счита за спазен, ако Купувачът изпрати своето уведомление, с което упражнява правото си на отказ в рамките на посочения срок за отказ.

б.     Връщане на анулирани продукти

Съгласно уведомлението за отказ на Купувача, Купувачът трябва да върне Продукта(ите) на Продавача пълен(и), неизползван(и), в неговата/нейната непокътната оригинална опаковка и доколкото е възможно с неговата/нейната оригинална опаковка и ваучера за връщане, както и копие от фактурата, без неоправдано забавяне и не по-късно от четиринадесет (14) дни след уведомлението за отказ на Купувача. Посоченият срок се счита за спазен, ако Продуктите са върнати в рамките на четиринадесет (14)-дневния срок за отказ.

Продуктите ще бъдат изпратени на следния адрес, със задължително посочване на номера на поръчката, EAN номера на продукта и количеството на продукта, който трябва да бъде върнат, от фактурата, получена с продукта:

Инаут Трейд ООД | Allpacka | 10648
бул. Липник 106
7000 Русе, Bulgaria

Възстановяване на сумата не се извършва, ако Продуктите не бъдат върнати в рамките на посочения четиринадесетдневен срок след уведомлението на Купувача за отказ.

Всички разходи по връщането на Продукта(ите) се поемат от Купувача.

в.  Възстановяване на суми за анулирани продукти

Продавачът се съгласява да възстанови на Купувача всички платени суми, включително разходите за доставка (с изключение на всички допълнителни разходи за доставка, които могат да възникнат в резултат на това, че Купувачът е избрал начин на плащане, различен от по-ниската стандартна ставка за доставка, предлагана от Продавача). Възстановяването на сумата за Продукта(ите) се извършва по банковата сметка, предоставена от Купувача , без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от четиринадесет (14) дни след датата, на която Продавачът е бил информиран за решението на Купувача за отказ. Посоченото възстановяване на средства не е свързано с разходи за Купувача. Възстановяването на посочената сума обаче може да бъде отложено до фактическото възстановяване на върнатите Продукти или докато Купувачът представи доказателства за изпращането на Продуктите, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

С настоящото се уточнява, че всички Продукти, които не са запечатани след доставката или не могат да бъдат върнати от хигиенни или здравни съображения, нямат право на отказ (включително, без ограничение, всички козметични продукти, ако запушалката или капакът им са отстранени).

За всякаква допълнителна информация относно обхвата, съдържанието или инструкциите, свързани с упражняването на правото на отказ на Купувача, Купувачът може да се свърже с отдел „Обслужване на клиенти“ на следния имейл адрес: [email protected].

    

 1.   МЕДИАЦИЯ

За всеки въпрос, свързан с поръчката, моля, свържете се с нашия „Отдел за обслужване на клиенти”:

Имейл адрес  [email protected]

Л'Ореал България ЕООД

Никола Вапцаров 55,

1407, София,

България

Телефонен номер: +359 2 492 59 41 (*Обаждането се таксува според тарифната политика на съответния оператор.)

Работно време: работни дни от 09:00 -17: 00

След споменатото обръщане към Обслужване на клиенти и в случай че потребителят не желае да използва този метод или не е удовлетворен от отговора, той има право да отнесе въпроса към Европейската електронна платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна тук:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

а)      Лични данни

Изисква се цялата лична информация (лични данни), отбелязана със звездичка и събрана за целите на поръчките по пощата, тъй като тази информация е необходима за целите на обработката и доставката на поръчките и издаването на фактури. Посочената информация е строго поверителна и се използва само от Продавача или неговите подизпълнители при същите задължения, единствено за целите на обработката на поръчките и съгласно Политиката за поверителност, достъпна тук.

С настоящото се уточнява, че Купувачът има право на достъп, промяна, коригиране или изтриване на своите лични данни.

Купувачът може да упражни това право, като изпрати съобщение до отдел „Обслужване на клиенти” на Продавача тук.

Купувачът може да получава информационни имейли от Продавача за Продуктите и дейностите на Продавача, ако преди това изрази съгласието си, като постави отметка в съответното поле. Купувачът си запазва правото да откаже такава комуникация или като предварителен въпрос, като не изрази съгласие при потвърждаване на поръчката, или впоследствие, като изрази отказа си по имейл, като кликне тук.

б)         Бисквитки

Уебсайтът използва ”бисквитки”. Бисквитките са компютърни файлове, които се съхраняват на твърдия диск на компютъра на Купувача. За всякаква допълнителна информация относно използването на бисквитки от страна на Продавача на този Уебсайт, моля, прочетете известието, налично тук.

In case you wish to change your choice in terms of cookies, you can always do that by clicking on the “Cookie settings” link in the footer of the Website. В случай че желаете да промените избора си по отношение на бисквитките, винаги можете да го направите, като кликнете върху връзката „Настройки на бисквитките“ в долния колонтитул на Уебсайта.

10.       ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

а)         Форсмажорни обстоятелства

Никоя от страните не носи отговорност за неизпълнение на всички или на част от своите задължения по настоящите ОУП, когато това неизпълнение се дължи на форсмажорни обстоятелства. Под форсмажорни обстоятелства се разбира всяко събитие, отговарящо на критериите, определени от приложимото законодателство.

Всяка страна, която твърди, че е налице форсмажорно събитие, трябва да уведоми другата страна в срок от пет (5) работни дни след настъпването му. Страните се съгласяват, че ще се срещнат възможно най-бързо, за да определят взаимно условията за изпълнение на поръчката по време на форсмажорното събитие. Ако прекъсването поради непреодолима сила продължи за период от един (1) месец или повече и ако Продавачът не е в състояние да изпълни поръчката, Продавачът възстановява на Купувача сумата, в зависимост от случая.

б)         Частична недействителност

В случай че някоя от разпоредбите по настоящите ОУ се счита или се установи, че е недействителна съгласно закон или подзаконов акт или окончателно решение, издадено от съд с компетентна юрисдикция, всички останали разпоредби остават в пълна сила и действие.

в)         Пълни ОУП

Настоящите ОУП и изпратеното до Купувача резюме на поръчката съставляват единен договор и отразяват цялото споразумение между страните.

В случай на несъответствие между който и да е от тези документи, предимство имат настоящите ОУП.

г)         Изменение на ОУП

С настоящото се уточнява, че Купувачът е упълномощен да запазва или отпечатва настоящите ОУП, при условие че не прави никакви промени в тях.

Приложимите ОУП са достъпни по всяко време чрез обозначение „Общи условия за продажба” на всяка страница на Уебсайта.

Продавачът може периодично да актуализира тези ОУП. Всяка такава актуализация подлежи на специално предварително уведомление, което се показва на Уебсайта.

д)         Приложимо право

Настоящите ОУП и цялото споразумение между Купувача и Продавача се уреждат от законите на България. В случай на спор между Купувача и Продавача, който не може да бъде разрешен чрез процедурата по медиация, предвидена в раздел 8 по-горе, посоченият спор се отнася до българските съдилища с компетентна юрисдикция.

Съобщение за ориентация
За най-добро преживяване, моля, обърнете устройството си